Implementatie van ICT: succes of struikelblok?

In ICT-innovaties staat nogal eens de techniek centraal, al of niet aangevlogen vanuit een onderwijskundige visie. Hoewel de techniek menig hobbel kan veroorzaken waar jij als projectleider van wakker kunt liggen, zijn het de mensen (je collega’s) die het moeten maken, maar ook kunnen breken.

In deze workshop krijg je – vanuit onderzoek – inzicht in welke factoren hierin een rol spelen. Vervolgens krijg je een model waarmee je een analyse kunt maken je eigen ICT-implementatie en kaart met mogelijke interventies.

Maatwerk in de praktijk
Locatie: Spark Datum: 19 november 2014 Tijd: 11:15 - 12:00 Erik Bolhuis