Nieuwe aanpak Programmeer onderwijs- Informatica Actief

Allerlei ontwikkelingen maken het mogelijk om het programmeeronderwijs op een nieuwe manier te benaderen. Er verschijnen nieuwe talen, die zich speciaal richten op het leren programmeren, zoals Processing, Greenfoot en (al langer) Scratch. Deze talen kun je leren met behulp van online cursussen, zoals in de Khan Academy.
Programmeren – of meer algemeen gezegd: computational thinking – wordt zo toegankelijker voor meer en jongere leerlingen.
Voor het informatica-onderwijs biedt dit nieuwe kansen, maar het roept ookvragen op. Zo bieden online cursussen vaak prachtige instructie, maar het houdt daarmee wel op. Hoe doe je dan grotere projecten en hoe besteedt je aandacht aan meta-vaardigheden als debugging, samenwerken aan code, documentatie maken? Hoe stap je over van leertalen naar productietalen?
In deze sessie willen we deze vragen ter discussie stellen en een mogelijke aanpak laten zien aan de hand van nieuw materiaal in
Informatica-Actief.

Informatica
Locatie: Beam Datum: 19 november 2014 Tijd: 15:30 - 16:15 Paul Bergervoet