Leren zonder vakken, sociaal leren m.b.v. Agile methoden

Binnen de vernieuwingsschool Agora (Niekée) in Roermond leren leerlingen om hun eigen leren te organiseren. 34 leerlingen, 34 verschillende leerroutes. Geen hokjes met vmbo, havo, vwo of gymnasium klassen. Alle leerlingen leren op en buiten het Agora-plein, in en met de samenleving.
De onderliggende gedachte is de Self Determiniation Theory en gaat uit van het gegeven dat iedere leerling van nature intrinsiek gemotiveerd is, maar dat deze intrinsieke motivatie te niet gedaan kan worden door de omgeving. Omgevingen of situaties waarin onvoldoende sprake is van voldoening van de psychologische basisbehoeften hebben een negatieve impact op de intrinsieke motivatie, zo blijkt uit veel onderzoek (Deci & Ryan, 2000). Belangrijk is verder dat veel onderzoek heeft laten zien dat een hoge intrinsieke motivatie bijdraagt aan betere leerprestaties, minder drop out en meer diepgaand leren.
De school gebruikt de Agile methode Scrum om het leerproces te faciliteren waarbij de autonomie van de leerling vergroot wordt. Samen met Target Proces, Canon en Open Universiteit werkt Agora aan een (digitale) Agile leer- en werkomgeving. Deze omgeving maakt het mogelijk om de route die de leerling doorloopt inzichtelijk te maken.
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op het leren zonder methode en het leerproces ondersteunen met Scrum.

Maatwerk in de praktijk
Locatie: Spark Datum: 19 november 2014 Tijd: 16:30 - 17:15 Guido van Dijk