Keynote speaker: Bart Windels

Eén van de keynote speakers van de aanstaande i&i conferentie is Bart Windels. Hij is hoogleraar didactiek van de wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en auteur van het 6E-model. Dit is een model voor wiskunde-onderwijs waar bij de constructivistische instructie (de leerling bouwt zijn eigen kennis op) concreet wordt toegepast teneinde effectief en motiverend onderwijs te kunnen verzorgen. Het 6E-model verenigt contextrijke motivatie, contextvrije vastzetting van de inhouden, leerkrachtgestuurde instructie, constructivistische leerstrategieën en activerende werkvormen. Wat kunnen andere vakken, waaronder informatica, leren en mogelijk overnemen van dit model?
Bekijk het 6E-model van Bart Windels.