eduScrum laat teams excelleren

eduScrum is de educatieve bewerking van Scrum, ontwikkeld om samenwerkend leren effectief en energiek te maken. Scrum is een Agile (wendbare) methodiek voor projectmatig werken uit de IT, die wereldwijd succesvol wordt gebruikt, nu ook in andere sectoren.

eduScrum zorgt voor zelforganiserende teams waarin leerlingen ieders verwachtingen overtreffen, inclusief die van henzelf. eduScrum biedt structuur en ruimte; richting en eigen inbreng; houvast en transparantie. De methodiek wordt op dit moment al op tientallen scholen toegepast (VO, mbo en hbo; zowel voor vakonderwijs als voor projecten).

De workshop biedt u een actieve en vrolijke oriëntatie op eduScrum. Na afloop heeft u een goed beeld van de methodiek en de opbrengsten ervan en kunt u inschatten of eduScrum van waarde kan zijn voor uw eigen school. (www.eduscrum.nl)

Maatwerk in de praktijk
Locatie: Glow Datum: 19 november 2014 Tijd: 11:15 - 12:00 Ellen Reehorst