Medische simulatie vanuit het VO opgezet

In 2012 kwam waren Jannes en Johan met elkaar in gesprek over de uitdagingen van het Verpleegkunde onderwijs en (naar onze mening) gebrek aan goede, betaalbare patient simulatoren. Samen met drie andere leerlingen heeft Jannes toen een begin gemaakt aan een profielwerkstuk hierover. Na op bezoek geweest te zijn bij het Radboud UMC afdeling Neonatologie, hebben Jannes en Johan besloten hier een serieuze casus van te maken. Van het een kwam het ander en inmiddels hebben zij RobotPatient Simulators BV opgericht om hun ideeën ook daadwerkelijk te realiseren en een bijdrage te leveren aan het medische onderwijs in het algemeen en verpleegkundig onderwijs in het bijzonder. In deze sessie gaan zij in op de weg er naar toe, de uitdagingen en de (on)mogelijkheden van het Informatica vak in de verwachting u te kunnen inspireren.

Informatica
Locatie: Fluor Datum: 19 november 2014 Tijd: 11:15 - 12:00 Jannes Bloemert Johan Korten