Maatwerk van de ELO

Hoe realiseer je maatwerk als je een volle baan hebt met 12 klassen met allemaal hun eigen deel c.q. niveau van je lesmethode? En hoe lukt het steeds om voor ieder hoofdstuk opnieuw het passende materiaal aan te bieden aan je leerlingen? En dan daarbij de mogelijkheid bieden dat iedereen op zijn of haar niveau je materiaal kan gebruiken, want dan pas is het maatwerk, nietwaar? De Electronische LeerOmgeving (ELO) kan uitkomst bieden. In deze presentatie/workshop laten we zien hoe je op heel eenvoudige (lees: laagdrempelige) wijze het benodigde materiaal kunt aanbieden. Het is eigenlijk niet meer dan gewoon heel duidelijk structureren van bestanden. Het is nog net niet flipping the classroom…

Jan van Zon is onderbouwdocent Engels op een HV afdeling; de voorbeelden komen uit de ELO It’s Learning die hij regelmatig gebruikt. Tijdens het workshopgedeelte kun je deze voorbeelden bekijken en hopelijk inspiratie opdoen om ook aan de slag te gaan met je eigen groeimodel Maatwerk; groeimodel, want er zullen veel meer collega’s zijn met een behoorlijke werkdruk. Misschien heeft het zin je eigen ELO inloggegevens en je lesmethode mee te nemen.

Maatwerk in de praktijk
Locatie: Beam Datum: 19 november 2014 Tijd: 12:15 - 13:00 Jan van Zon